?> Gasfabriek
logo ebblab

Het landschap

In het gebied stonden 7 grote fabriekspijpen. Alle energie werd nog met steenkool opgewekt.

Deze pijp van vleesconservenfabriek Gerzon was welliswaar geen onderdeel van de gasfabriek maar is wel een van de laatste herinneringen aan het industriele verleden in het gebied. Omdat deze pijp schuin tegenover de 30 meter hoge gashouder stond is hij extra hoog gemaakt. De mooie uitkragende kop is karasteristiek voor de industriele architectuur uit die tijd. De fabrieksgebouwen zagen eruit als kerken of chalets. Het pompgebouw en het regulateursgebouwtje van de gasfabriek laten dat op een hele mooie manier nog zien.

luchtfoto

Klik op een QR-code op de kaart om te zien wat hier vroeger stond

2-aanvoer 3-logistiek 4-fabriek landschap 5-producten 7-opslag verwerking regulateur lichtfabriek vervuiling

Colofon

ebblab
Contact: info@ebblab.nl / 06-22000982

Met dank aan:

nijesteelogo groniger archieven
Bron historie gasfabriek:
P.H. Blouw en S. Klaverdijk, Gas en licht rondom de Martini, Uitgeverij Profiel, 1992.

Organisatie: Leen van Wijngaarden
leen van Wijngaarden

Contacten: Bart Kempinga
opmaat

Webdesign: Marga Hoijtink
marquee


        2012 ©        ebblablogo