?> Gasfabriek
logo ebblab

van der Wiel

Groningen koos voor functionele sanering: schoonmaken daar waar het moet, veilig inpakken daar waar het kan. Een variant waarbij er geen contact meer met de bodemverontreiniging kan ontstaan: een deksel-op-de-pan constructie. Rondom het hele gebied werd een damwand in de grond geslagen tot een diepte van 25 meter. De ondoordringbare laag potklei werd de bodem van de pan. Het afsluitende deksel werd de parkeergarage. Een betonnen vloer waarop 1200 auto’s geparkeerd kunnen worden. Het dak van de parkeergarage is nu het maaiveld; het niveau waarop de huizen staan en zich het stadsstrand en festival terrein bevindt. Van der Wiel heeft de constructie uitgevoerd.

Dwarsprofiel van de bodem. Een damwand is geslagen tot in de potkleilaag op 10 meter diepte.De damwand die tot 10 meter diepte de grond in gaat.De vervuiling in kaart gebracht. Geel = licht, blauw = matig, rood = sterk verontreinigd.De parkeergarage als deksel.


Doorsnee van de centrale put t.b.v. de beheersing grondwater en bemonstering.

Vervuiling

Toen werd besloten het gasfabriekterrein te ontruimen en geschikt te maken voor woningbouw was de ernstige vervuiling een groot probleem. Niet alleen voor Groningen maar in het hele land lagen dit soort terreinen. Volledige sanering op korte termijn voor al deze gebieden werd financieel niet als haalbaar gezien.

vervuiling

Oude fundamenten.

Voor de bouw van de parkeergarage is de loods verhuisd geweest. Na afronding van de bouw werd het gehee gebouwtje op wielen teruggereden naar de oorspronkelijke plek.Opgravingen bij de gasfabriek.

Klik op een QR-code op de kaart om te zien wat hier vroeger stond

2-aanvoer 3-logistiek 4-fabriek landschap 5-producten 7-opslag verwerking regulateur lichtfabriek vervuiling

Colofon

ebblab
Contact: info@ebblab.nl / 06-22000982

Met dank aan:

nijesteelogo groniger archieven
Bron historie gasfabriek:
P.H. Blouw en S. Klaverdijk, Gas en licht rondom de Martini, Uitgeverij Profiel, 1992.

Organisatie: Leen van Wijngaarden
leen van Wijngaarden

Contacten: Bart Kempinga
opmaat

Webdesign: Marga Hoijtink
marquee


        2012 ©        ebblablogo