?> Gasfabriek
logo ebblab

Opslag

Het schone gas werd opgeslagen in enorme gashouders. In de grootste kon 30.000m3 gas worden opgeslagen. De gashouders waren telescopisch. Des te meer gas er in werd gepompt des te hoger werd de houder. De teer, ammoniak en nafthaleen werden in grote kuipen op het terrein opgeslagen. De grote vervuiling van het terrein met deze giftige stoffen komt doordat waarschijnlijk veel leidingen lekten en men toen nog andere opvattingen had over het milieu.

opslag

De grootste gashouder kon 30,000 m3 gas bevatten.

Fundamenten van de gashouder.

Klik op een QR-code op de kaart om te zien wat hier vroeger stond

2-aanvoer 3-logistiek 4-fabriek landschap 5-producten 7-opslag verwerking regulateur lichtfabriek vervuiling

Colofon

ebblab
Contact: info@ebblab.nl / 06-22000982

Met dank aan:

nijesteelogo groniger archieven
Bron historie gasfabriek:
P.H. Blouw en S. Klaverdijk, Gas en licht rondom de Martini, Uitgeverij Profiel, 1992.

Organisatie: Leen van Wijngaarden
leen van Wijngaarden

Contacten: Bart Kempinga
opmaat

Webdesign: Marga Hoijtink
marquee


        2012 ©        ebblablogo