?> Gasfabriek
logo ebblab

Cokes

Van de gasfabrieken was cokes een bijproduct die werden verkocht als arme kolen. In de gebieden met staalindustrie was het net andersom. Daar stonden enorme cokesfabrieken die het gas als bijproduct aan de omliggende steden leverden. In het Duitse Essen is de cokesfabriek nu Unesco industrieel erfgoed. Het complex Zollverein is op dit moment een van de grootste culturele attracties in Duitsland.

Teerblokken vrijgekomen bij de gasproductie.

Zuiveringshuis

Het zuiveringshuis.

Een ander groot gebouw op het terrein was het zuiveringhuis. Hier werd het ruwe gas in grote bakken met ijzeraarde gezuiverd van het naar rotte eieren stinkende zwavelwatersof en werd in een wasproces de ammoniak eruit gehaald. Daarna was het gas klaar en kon het worden opgeslagen in de gashouders.

zuiveringshuis

Ammoniakwassers.

Klik op een QR-code op de kaart om te zien wat hier vroeger stond

2-aanvoer 3-logistiek 4-fabriek landschap 5-producten 7-opslag verwerking regulateur lichtfabriek vervuiling

Colofon

ebblab
Contact: info@ebblab.nl / 06-22000982

Met dank aan:

nijesteelogo groniger archieven
Bron historie gasfabriek:
P.H. Blouw en S. Klaverdijk, Gas en licht rondom de Martini, Uitgeverij Profiel, 1992.

Organisatie: Leen van Wijngaarden
leen van Wijngaarden

Contacten: Bart Kempinga
opmaat

Webdesign: Marga Hoijtink
marquee


        2012 ©        ebblablogo