?> Gasfabriek
logo ebblab

De gasfabriek

Als je steenkool in afgesloten ovens zonder zuurstof verhit tot 1000 C dan komt er gas uit en blijven de arme kolen (cokes) over. Dit vond plaats in het stokerijgebouw, het grootste gebouw op het terrein. Het ruwe gas moest gekoeld en gezuiverd worden. Bijproducten van de zuivering waren teer, ammoniak en nafthaleen. Allemaal chemische stoffen met allerlei praktische toepassingen. In het Ruhrgebied en in Limburg (DSM) zijn de cokesfabrieken voor de staalindustrie de bakermat geweest voor de grote chemische industrie aldaar. In Groningen was het meer een bijverdienste van de gasproductie.

gasfabriek

Rechts met de fabriekspijpen de gasfabriek.

Tekening


Platte grond van de gasfabriek. Rechts de gashouders, rechtsonder de het luchtspoor boven de cokesopslag, links de gasfabriek en linksonder het zuiveringshuis.

Klik op een QR-code op de kaart om te zien wat hier vroeger stond

2-aanvoer 3-logistiek 4-fabriek landschap 5-producten 7-opslag verwerking regulateur lichtfabriek vervuiling

Colofon

ebblab
Contact: info@ebblab.nl / 06-22000982

Met dank aan:

nijesteelogo groniger archieven
Bron historie gasfabriek:
P.H. Blouw en S. Klaverdijk, Gas en licht rondom de Martini, Uitgeverij Profiel, 1992.

Organisatie: Leen van Wijngaarden
leen van Wijngaarden

Contacten: Bart Kempinga
opmaat

Webdesign: Marga Hoijtink
marquee


        2012 ©        ebblablogo